Den norske veterinærforenings studentforening - DNV-SDNV-S presenterer: Debatt om etisk hundeavl